Innocast

dodano: poniedziałek, 15 Grudzień 2014 o godz. 09:38

W związku z przystąpieniem przez Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich w porozumieniu z Centrum Polskiego Odlewnictwa do opracowania studium wykonalności programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego finansowaniu prac badawczo-rozwojowych w polskich przedsiębiorstwach z branży odlewniczej, zwracamy się do Państwa jako potencjalnego beneficjenta tego programu, z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonych dokumentów:

zalacznik_nr_1_do_studium_-_karta_przedsiebiorstwa

zalacznik_do_karty_-_analiza_finansowa_przedsiebiorstwa

Uprzejmie prosimy również o wypełnienie deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich przez podmioty, które nie posiadają takiego statusu. Jednostki zrzeszone w Odlewniczej Izbie Gospodarczej nie są zobligowane do wypełniania tej deklaracji.

Deklaracja-STOP

Jednocześnie uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej ankiety statystycznej, która pozwoli na opracowanie przez Centrum Polskiego Odlewnictwa kolejnej edycji raportu „Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie krajowym i zagranicznym”. Bez odpowiednio opracowanych branżowych danych statystycznych, przygotowanie programu sektorowego jest w chwili obecnej niemożliwe. Dane te będą także niezwykle przydatne w aplikowaniu o środki finansowe pochodzące z nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020, w dużej mierze koncentrującej się na wsparciu współpracy nauki i przedsiębiorstw. W zasadzie każdy wniosek o dofinansowanie wymaga podania możliwie najbardziej aktualnych informacji dot. obszaru interwencji projektu. Wypełniając ankietę, uzyskujecie Państwo pełen dostęp do tej statystyki.

Ankieta statystyczna – nakłady inwestycyjne

Ankieta statystyczna – sprawozdanie z produkcji

Ankieta statystyczna – sytuacja finansowa

Uprzejmie prosimy o przesłanie załączonych ankiet w formie pisemnej oraz elektronicznej na adres innocast@iod.krakow.pl, najpóźniej do dnia 31  grudnia 2014 roku.

Polecamy także Państwa uwadze prezentację Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego polskiej branży odlewniczej”przedstawioną podczas Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika w Krakowie w dniu 12 grudnia 2014 roku. Pozwoli ona na zapoznanie się z zasadami ustanawiania programu sektorowego oraz jego znaczeniem dla polskiej branży odlewniczej.

Prezentacja do pobrania tutaj: Prezentacja na ODO