Misją sygnatariuszy Centrum Polskiego Odlewnictwa
jest zwiększenie efektywności działania
oraz konsolidacja środowiska polskiej branży odlewniczej,
ustalenie kierunków rozwoju 
w nowej, szybko zmieniającej się rzeczywistości,
determinowanej czynnikami dynamicznego rozwoju technologicznego oraz uwarunkowaniami sytuacji gospodarczej
jak również ścisłe współdziałanie w rozwiązywaniu problemów współczesnego odlewnictwa