Rada Koordynacyjna

dodano: wtorek, 05 Sierpień 2014 o godz. 14:14

Idea powołania Rady Koordynacyjnej Centrum Polskiego Odlewnictwa zgłoszona została przez prof. Jerzego Józefa Sobczaka w dniu 9 czerwca 2014 roku, w trakcie uroczystych obchodów 20-lecia Odlewniczej Izby Gospodarczej.

W dniu 22 lipca 2014 roku, w siedzibie dziekanatu Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, odbyło się spotkanie inauguracyjne Rady, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich podmiotów tworzących Centrum Polskiego Odlewnictwa: Dziekan Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej – prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy, Prezes Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich – Tadeusz Franaszek, Dyrektor Instytutu Odlewnictwa – prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak, Prezes Odlewniczej Izby Gospodarczej – Andrzej Ryba. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich reprezentował również Sekretarz Generalny Zarządu Głównego – prof. Stanisław Rzadkosz. W uroczystym akcie powołania Rady uczestniczyli goście zaproszeni przez organizatora spotkania – profesora Józefa Szczepana Suchego: Prorektor ds. Nauki AGH – prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol oraz Agnieszka Bachórz – Kierownik Biura Monitorowania i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W trakcie spotkania podpisano akt utworzenia Rady Koordynacyjnej Centrum Polskiego Odlewnictwa (Powolanie RK).

Członkowie Rady powołali profesora Józefa Szczepana Suchego na stanowisko Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej oraz profesora Jerzego Józefa Sobczaka na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Koordynacyjnej.